06:19 +07 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Download » Tài liệu tổng hợp

phần mêm office

phần mêm office

phần mêm office

Gửi lên: 06/12/2012 15:20 Đã xem 470 Đã tải về 0
Excel Search & Replace - Tìm kiếm và thay thế từ trong Excel

Excel Search & Replace - Tìm kiếm và thay thế từ trong Excel

xcel Search & Replace là công cụ rất hữu ích để hỗ trợ người dùng trong việc tìm và thay thế nhiều từ trong các tài liệu MS Excel 2000, 2003, 2007, 2010 với định dạng xls/xlsx/xlsm/xlt. Hơn nữa, nó còn cho phép bạn định dạng màu nền, chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân,… từ hoặc văn bản trong bất kỳ tài liệu Workbook nào với công cụ thay thế tiên tiến.

Gửi lên: 24/05/2012 14:15 Đã xem 562 Đã tải về 1